Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2013

WioSza
10:38
Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca.
— H.Murakami
Reposted frommartwysezon martwysezon viabeinthe beinthe
WioSza
10:37
3078 5137
Reposted fromrisky risky viabeinthe beinthe
WioSza
10:35
9123 cc8e
Reposted fromauxilia auxilia viamefir mefir
WioSza
10:07
to jest własnie prawdziwa miłość. kiedy kochasz bez względu na wszystko, kiedy potrafisz wybaczyć nawet, kiedy bardzo cierpiałaś. kiedy w tej własnie jednej osobie skupia się cały Twój świat i jej szczęścia pragniesz najbardziej, czasem nawet kosztem własnego.
— do Ciebie
Reposted fromchocoway chocoway viamefir mefir
WioSza
10:07
Pierwszy raz w życiu, przy nim, nie bałam się marzeń. Ja naprawdę myślałam, że z tym facetem mogę wszystko.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarre carre
WioSza
10:03
9717 32fa
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaEvowe Evowe
WioSza
07:39
I przychodzi taki dzień ,w którym wszystko przypomina Ciebie.
— kurwa.
Reposted fromsilla silla viamefir mefir
WioSza
07:36
Reposted fromcouples couples viaflyleaf flyleaf
WioSza
07:34
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaCarrere Carrere
WioSza
07:27
To co ostatnio powtarzam sobie w myślach, to:
"- wytrzymasz".
Reposted fromPinkskyy Pinkskyy viainaccessible inaccessible

May 19 2013

WioSza
14:23
Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.
— Gabriel García Márquez
Reposted fromblackrose blackrose vianothing-new nothing-new
WioSza
14:22
po prostu mnie, kurwa nie zostawiaj
— wieczorami
WioSza
14:19
- Wiesz jakie jest moje najgorsze doświadczenie?
- Nie
- Stary. Najgorzej mieć kogoś w sercu a nie w ramionach...
— with friend
Reposted frompawelq89 pawelq89 vianothing-new nothing-new
WioSza
14:09
Czekanie, to najbardziej żałosne uczucie.
Reposted fromevuszka evuszka vianothing-new nothing-new
WioSza
14:09

Tak dobrze czuję się, gdy jesteś obok, przy mnie.

— Pezet
WioSza
14:09
- porozmawiajmy
- o czym?
- o życiu
- nie mam życia
Reposted fromspes spes vianothing-new nothing-new
WioSza
13:59
4707 5286
Reposted fromgrejfrut grejfrut vianothing-new nothing-new
WioSza
13:58
Daj mi tę pewność, że to wszystko jest tego warte.
Reposted fromawaken awaken viafeelingthemoment feelingthemoment
WioSza
13:58
3389 ef0e
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viameem meem
13:57
1458 5f0a
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamadamemonroe madamemonroe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl